Archive for the ‘Haute Route 2006’ Category

På toppen av Mont Blanc

Posted by: olepetter on 10.06.09